Falkvidd Consulting

Jag är Ann-Charlotte Falkvidd och arbetar som frilansande utbildare inom IT, med fokus på Microsoft Windows Server och omkringliggande produkter. Med snart 20 års erfarenhet från IT-branschen, som konsult, tekniker, driftsansvarig och infrastrukturarkitekt inom drift, har jag en gedigen bakgrund i min roll som kursinstruktör.

Min ambition är att tillhandahålla utbildningstjänster av mycket hög kvalitet, med en nära förankring till verkligheten, så att kursdeltagaren får maximal nytta av sin tid på utbildningen och även långt efteråt, i sitt yrke.
Microsoft Certified Trainer Microsoft Certified Solutions Expert

Jag tillhandahåller även konsulttjänster inom IT (drift, support, projekt).

Hitta mig på Linked In: se.linkedin.com/in/afalkvidd/

Ann-Charlotte Falkvidd